Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật 2

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp | Tagged | Leave a comment

Nhạt một phần tình đời sẽ đắc lực thêm một phần Phật pháp

nhạt tình đời

Nhạt một phần tình đời, tự nhiên đắc lực thêm một phần Phật pháp. Xem nhẹ chuyện kiếm sống trong cõi Sa Bà một phần, phương tiện sanh về Tây Phương ổn đáng thêm một phần. Ðiều này mình chỉ tự hỏi lòng, đừng hỏi bạn tri thức. Tri thức cũng chỉ khuyên nhạt bớt mùi đời, coi nhẹ chuyện làm ăn, chuyên tu đạo Xuất Yếu mà thôi!
Ngẫu Ích Đại Sư

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp, Khuyên Tinh Tấn | Tagged , | Leave a comment

Không nên vì lợi mà làm việc tội lỗi

đời người ngắn ngủi 2

Đời người ngắn ngủi, không nên vì lợi lộc thế gian  mà làm việc tội lỗi gây đau khổ cho người.

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp | Leave a comment

Hiện tại niệm Phật thì mai sau nhất định thấy Phật

Hiện tại niệm Phật thì mai sau nhất định thấy Phật

Hiện tại niệm Phật thì mai sau nhất định thấy Phật.
Triệt Ngộ Đại Sư

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp | Leave a comment

Một câu A Di Đà là môn thiền Vô thượng

Một câu A Di Đà Là môn thiền Vô thượng

Một câu A Di Đà 
Là môn thiền Vô thượng 
Việc lớn một đời xong 
Công tu nhiều kiếp trọn.

Triệt Ngộ Đại Sư

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp | Leave a comment

Một câu A Di Đà mầu nhiệm khó nghĩ bàn

Một câu A Di Đà mầu nhiệm

Một câu A Di Đà 
Mầu nhiệm khó nghĩ bàn 
Chỉ có Phật với Phật 
Mới rõ biết tận cùng.

Triệt Ngộ Đại Sư

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp | Leave a comment

Một câu A Di Đà giải tai nạn trái oan

Một câu A Di Đà

Một câu A Di Đà 
Giải tai nạn trái oan 
Quy ngưỡng ánh từ quang 
Thắm nhuầm niềm pháp hỷ.

Triệt Ngộ Đại Sư

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp | Leave a comment

Công đức chuyên nhất chí thành niệm Phật diệt trừ được ác nghiệp đời trước

công đức chuyên nhất chí thành niệm Phật Ấn Quang Đại Sư

Công đức chuyên nhất chí thành niệm Phật diệt trừ được ác nghiệp đời trước, khác nào mặt trời rạng rỡ đã mọc, sương tuyết liền tiêu.
 Ấn Quang Đại Sư

Posted in Ấn Quang Đại Sư | Leave a comment

Dùng lòng tin chân thành niệm danh hiệu A Di Ðà Phật

nguyện thiết tha  Ấn Quang Đại Sư

Chúng ta luân hồi trong sanh tử, trải kiếp số đã lâu, đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Nếu cậy vào sức tu trì của chính mình, muốn diệt sạch phiền não Hoặc nghiệp để liễu sanh thoát tử, còn khó hơn lên trời! Nếu có thể tin pháp môn Tịnh Ðộ do đức Phật đã giảng, dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm danh hiệu A Di Ðà Phật, cầu sanh Tây Phương, bất luận nghiệp lực lớn hay nghiệp lực nhỏ, đều có thể nhờ vào Phật lực, vãng sanh Tây Phương. Ví như một hạt cát gieo xuống nước liền chìm. Dù đem hòn đá nặng cả mấy ngàn vạn cân đặt lên chiếc đại hỏa luân thuyền[10] sẽ chẳng bị chìm, còn chở được sang chỗ khác để tùy ý sử dụng. Ðá ví như nghiệp lực sâu nặng của chúng sanh. Ðại hỏa luân thuyền ví như từ lực rộng lớn của Phật Di Ðà.

 Ấn Quang Đại Sư

Posted in Ấn Quang Đại Sư | Leave a comment

Sinh và tử chỉ là một

sinh va tu la mot

Sinh và tử của ta chỉ là một. Bạn không thể có cái nầy mà chẳng có cái kia. Người ta buồn rầu than khóc khi có ai chết, và vui cười hớn hở khi thấy một đứa trẻ sinh ra đời. Thật si mê và khôi hài làm sao! Nếu muốn khóc, hãy khóc lúc có ai sinh ra. Hãy khóc cái nguyên nhân, khóc cái gốc, vì không sinh ra thì sẽ không chết.
Ajahn Chah

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp | Leave a comment